Naziv: V dolini tihi
Izvodjac: Ansambel Lojzeta Slaka